HomeOver onsSocial BusinessSociale mediaCommunity managementBasismarketing MKBBlogBlog archief
Interim Intelligence
De basis voor social business
Verandermanagement
Strategie
Analyse
Verhalen verzamelen
Stappenplan opzetten
Verhalen verzamelen

Het klinkt misschien een beetje raar, verhalen verzamelen als dienst. Toch worden verhalen steeds belangrijker, kijk alleen al naar de vele artikelen en boeken over storytelling die dagelijks voorbij komen. Steeds weer blijkt dat mensen niet (alleen) overtuigd worden met feiten en statistieken, maar juist door emoties aan te spreken. Met verhalen haak je aan bij emoties van mensen teneinde mensen te overtuigen of te beïnvloeden.
 

De kracht van verhalen

Pas als mensen op emotioneel vlak klaar zijn voor veranderingen zal die verandering gestalte krijgen en ook beklijven. Want op basis van rationele argumenten veranderen mensen soms wel, maar die verandering wordt bij de minste of geringste tegenwind weer teruggedraaid. Er is dus een verhaal nodig dat emoties losmaakt bij mensen, waardoor reacties worden opgeroepen. Maar om een nieuw verhaal te creeëren is het belangrijk om verhalen te verzamelen die al binnen de organisatie aanwezig zijn, zodat je kunt aansluiten bij de emoties die er al zijn. 

De onderstroom

Om een strategie te schrijven die ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden door medewerkers is het belangrijk goed in kaart te hebben wat de medewerkers belangrijk vinden, welke ideeën zij zelf hebben en welk gevoel zij hebben bij het bedrijf en bedrijfsprocessen (de onderstroom). Waar analyse zich vooral richt op de “bovenstroom”, gaat het bij het verzamelen van verhalen om de “onderstroom” binnen een organisatie. Door van tevoren deze verhalen te verzamelen en in kaart te brengen kun je patronen ontdekken en gedeelde gevoelens boven tafel krijgen. Zulke verhalen kunnen ook verzameld worden bij klanten en leveranciers. Door aan te sluiten bij deze verhaalen zorg je dat de strategie aansluit bij de normen en waarden van de medewerkers en kun je verwachte knelpunten benoemen en meenemen in het plan. Door het toepassen van deze storytelling methode voorkom je onverwachte problemen in het proces. 

Storypower

Verhalen worden zo een krachtig instrument die -samen met een goede analyse-  zorgen voor vertrouwen en draagvlak. Verhalen verzamelen en analyseren vergt tijd en oefening. Hoe krijg je mensen aan het praten? Welke vragen moet je stellen? Hoe ga je om met privacy? Bovendien is het onze ervaring dat het voor veel medewerkers makkelijker is te praten met iemand van buiten de organisatie.

Wil je meer weten over de kracht van verhalen, of zoek je iemand die de verhalen in jouw organisatie in kaart brengt en analyseert? Neem dan 
contact op.