HomeOver onsSocial BusinessSociale mediaCommunity managementBasismarketing MKBBlogBlog archief
Interim Intelligence
De basis voor social business
Verandermanagement
Strategie
Analyse
Verhalen verzamelen
Stappenplan opzetten
Social Business

Er is al veel geschreven over Social Business. En nog steeds wordt er gezocht naar de juiste definitie van wat een social business nu eigenlijk is. Brian Solis, digitaal analist en socioloog, verwoordt het mooi:

Social business is een filosofie, een manier van werken. Met behulp van sociale technologie en nieuwe invalshoeken wordt een basis gevormd voor een manier van werken waarbij openheid, betrokkenheid en samenwerking centraal staan.

Bij social business of social enterprise gaat het er om dat iedereen binnen een organisatie efficiënter functioneert doordat kennis en ideeën vrij gedeeld worden. Niet alleen de organisatie presteert daardoor beter, maar ook de individuele medewerkers en andere belanghebbenden.

Digitalisering en sociale technologie

Digitalisering en sociale technologie spelen een grote rol in het ontstaan van de social enterprise. Immers, door de komst van internet konden organisaties, klanten en vakgenoten elkaar beter en sneller vinden. En met de opkomst van sociale media werd het ook nog eens mogelijk om interactie te hebben en snel informatie te delen. Social business is de volgende stap in de evolutie van het internet, zoals onderstaande afbeelding van David Armano prachtig laat zien. Social media en online communities

Sociale media zijn een verzamelnaam voor alle internet-toepassingen waarbij het mogelijk is informatie met elkaar te delen. Dit kan in de vorm van tekst, beeld en geluid. Kenmerkend voor sociale media is dat er altijd interactie mogelijk is. Logisch dus dat social media een belangrijke rol spelen in de transitie naar een social business. Het zijn tools die de nieuwe manier van werken en communiceren mogelijk maken. Er kan open gecommuniceerd worden met klanten en deze kunnen input leveren aan producten en diensten van een organisatie. Er kan kennis gedeeld worden tussen bedrijven en vakgenoten. Via interne online communities kunnen werknemers kennis en ervaring delen. De mogelijkheden zijn legio. Maar om echt succesvol te zijn met sociale media moet er iets veranderen in het DNA van de organisatie.

Verandermanagement

Social business raakt de kern van de organisatie, de manier van samenwerken, de manier van informatie delen, de manier waarop er met klanten gecommuniceerd wordt. Elke verandering in die kern gaat gepaard met heftige reacties. Sterker nog, medewerkers associëren verandering met de dood. Om als organisatie koers te zetten naar een social business zul je dus veel aandacht en tijd moeten besteden aan het begeleiden van je medewerkers. Je mensen betrekken in deze verandering, zodat ze het gevoel hebben dat ze er ook daadwerkelijk onderdeel van uit maken. Om een goede basis te creëren voor social business is vaak een gedegen verandertraject nodig.  

Ook social business worden?

Meer weten over social business of hulp nodig om jouw organisatie in beweging te krijgen richting een andere manier van werken en communiceren? Neem contact op.